Čiastka č. 60/1946 Zb.

Vydaná dňa: 27.06.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
145/1946 Zb. Dohoda medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva.