Čiastka č. 59/1946 Zb.

Vydaná dňa: 22.06.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
143/1946 Zb. Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce. 24.06.1946
144/1946 Zb. Zákon o jednotné odborové organisaci. 24.06.1946