Čiastka č. 58/1946 Zb.

Vydaná dňa: 22.06.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
141/1946 Zb. Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží. 01.07.1946