Čiastka č. 35/1946 Zb.

Vydaná dňa: 13.04.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/1946 Zb. Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci. 13.04.1946