Čiastka č. 26/1946 Zb.

Vydaná dňa: 27.03.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1946 Zb. Vyhláška o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem. 27.03.1946