Čiastka č. 14/1946 Zb.

Vydaná dňa: 28.02.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
31/1946 Zb. Zákon o dani z obratu. 01.03.1946