Čiastka č. 11/1946 Zb.

Vydaná dňa: 25.02.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/1946 Zb. Zákon o úpravě stálých seznamů voličských 25.02.1946