Čiastka č. 104/1946 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
234/1946 Zb. Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947. 01.01.1947