Čiastka č. 102/1946 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
232/1946 Zb. Zákon o porotních soudech. 01.03.1947