Čiastka č. 66/1945 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1945
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
159/1945 Zb. Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů. 01.12.1945
160/1945 Zb. Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946. 01.01.1946
161/1945 Zb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
162/1945 Zb. Vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu. 31.12.1945
163/1945 Zb. Vyhláška o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.) 15.01.1946