Čiastka č. 49/1945 Zb.

Vydaná dňa: 07.11.1945
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
109/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o řízení výroby. 07.11.1945
110/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby. 07.11.1945