Čiastka č. 47/1945 Zb.

Vydaná dňa: 27.10.1945
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
100/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. 27.10.1945
101/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského. 27.10.1945
102/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank. 27.10.1945
103/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven. 27.10.1945
104/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách. 27.10.1945