Čiastka č. 42/1945 Zb.

Vydaná dňa: 20.10.1945
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny 20.10.1945