Čiastka č. 4/1945 Zb.

Vydaná dňa: 23.05.1945
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů. 23.05.1945
6/1945 Zb. Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami. 23.05.1945