Oznámenie č. 443/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 - 2022 z 31. mája 2018 uzatvoreného 1. septembra 2021 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky

Platnosť od 30.11.2021

443

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 9. novembra 2021 uložený tento dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 – 2022 z 31. mája 2018 uzatvorený 1. septembra 2021 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.