Uznesenie č. 344/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 557 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 01.10.2021
Účinnosť od 04.10.2021

344

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 557

z 29. septembra 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Číslo: 20861/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.2) s účinnosťou od 4. októbra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

– ostražitosť: okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bratislava I – V, okres Brezno, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Komárno, okres Malacky, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Šaľa, okres Senec, okres Topoľčany, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen,

– 1. stupeň ohrozenia: okres Bánovce nad Bebravou, okres Bytča, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Púchov, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zlaté Moravce,

– 2. stupeň ohrozenia: okres Bardejov, okres Čadca, okres Košice I – IV, okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Námestovo, okres Skalica, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník;

B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.

bezodkladne

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR