Oznámenie č. 306/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpise Protokolu o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie

Platnosť od 29.07.2021

306

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. marca 2021 bol podpísaný Protokol o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie.

Protokol nadobudol platnosť 18. marca 2021 v súlade s článkom 21.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.