Zákon č. 282/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 26.09.2019
Účinnosť od 15.10.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2019 Aktuálne znenie