Zákon č. 233/2019 Z. z.Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Aktuálne znenie