Vyhláška č. 80/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

Čiastka 31/1960
Platnosť od 23.06.1960
Účinnosť od 01.07.1960

OBSAH

80

VYHLÁŠKA

rady Krajského národního výboru v Jihlavě

ze dne 23. května 1960,

kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně


§ 1

Rada Krajského národního výboru v Jihlavě určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákone č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, stavebním úřadem prvého stupně výkonný orgán Místního národního výboru:

Jemnice, okres Dačice


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.


Tajemník:

Dr. Krejčíř v. r.

Předseda:

Hons v. r.