Vyhláška č. 58/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

Čiastka 21/1960
Platnosť od 21.05.1960
Účinnosť od 01.04.1960

OBSAH

58

VYHLÁŠKA

rady Krajského národního výboru v Liberci

ze dne 26. Dubna 1960,

kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně


§ 1

Rada Krajského národního výboru v Liberci určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, stavebními úřady prvého stupně výkonné orgány Místních národních výborů:

a) v Mnichově Hradišti, okres Mnichovo Hradiště,

b) v Doksech, okres Doksy, dnem 1. Května 1960,

c) v Bělé pod Bezdězem, okres Doksy, dnem 1. Července 1960.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. dubna 1960.


Tajemník:

Hejduk v. r.

Předseda:

Jelínek v. r.