Vyhláška č. 57/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebnimi úřady prvého stupně

Čiastka 21/1960
Platnosť od 21.05.1960
Účinnosť od 01.05.1960

OBSAH

57

VYHLÁŠKA

rady Krajského národního výboru v Brně

ze dne 9. Dubna 1960,

kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebnimi úřady prvého stupně


§ 1

Rada Krajského národního výboru v Brně určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, stavebními úřady prvého stupně výkonné orgány Místních národních výborů:

Moravský Krumlov, okres Moravský Krumlov,

Valtice, okres Mikulov.


§ 2

Táto výhláška nabývá účinnosti ode dne 1. května 1960.


Tajemník: Kavan v. r.

Předseda: Nedělka v. r.