Vyhláška č. 51/1960 Zb.Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu

Čiastka 18/1960
Platnosť od 27.04.1960
Účinnosť od 20.04.1960

OBSAH

51

VYHLÁŠKA

předsedy Ústředního báňského úřadu

ze dne 16. dubna 1960,

kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu

Předseda Ústředního báňského úřadu stanoví podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy:


§ 1

Sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni se přenáší do Stodu. x)

------------------------------------------------------------------

x) Adresa: Obvodní báňský úřad ve Stodu u Plzně, Hradecká ul. č. 511, telefon č. 88.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 20. dubna 1960.


Předseda:

Teper v. r.