Vyhláška č. 5/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

Čiastka 2/1960
Platnosť od 29.01.1960
Účinnosť od 01.01.1960

OBSAH

5

VYHLÁŠKA

rady Krajského národního výboru v Brně

ze dne 10. Prosince 1959,

kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně


§ 1

Rada Krajského národního výboru v Brně určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, stavebními úřady prvého stupně výkonné orgány Místních národních výborů:

Velká Bíteš, okres Velká Bíteš,

Ivančice, okres Rosice.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. Ledna 1960.


Tajemník: Kavan v. r.

Předseda: Nedělka v. r.