Filtrovanie výsledkov

Položky zoznamu výsledkov je možné filtrovať pomocou 3 kriterií - faziet:

  • podľa právnych oblastí,
  • podľa typu predpisu,
  • podľa roku vyhlásenia predpisu.

Fazety sú umiestnené napravo od zoznamu výsledkov.

Zobrazené sú len tie fazety, ktoré sú relevantné aktuálnemu zoznamu výsledkov. Preto je zoznam položiek faziet niekedy dlhší a niekedy kratší.

Pri jednotlivých položkách týchto faziet je uvedený počet predpisov, ktoré sú vo svojich štruktúrach (metadátach) k týmto položkám priradené.

Kliknutie na položku fazety aktivuje filtráciu počtu predpisov podľa tejto položky.

Po kliknutí na položku sa táto zvýrazní na červeno, zoznam výsledkov sa zmenší, fazety sa znovu prepočítajú a je možné ich filtrovať rovnakým spôsobom ďalej.

Opätovným kliknutím na červeno zvýraznenú položku sa filtrácia podľa nej deaktivuje a všetko sa spätne prepočíta.

 

Príklad použitia fazetových filtrov

Úloha: vyhľadať ešte platné zákony z obdobia tesne po vojne z oblasti občianskeho práva, ktoré mali niečo spoločného s daňami.

 

 1. moja požiadavka je "daň" - zoznam výsledkov obsahuje 1277 položiek

dan1.png

 

2. zakliknem filter na Občianske právo, počet výsledkov sa zníži na 93 položiek

dan2op.png

 

 3. zakliknem filtre na typ predpisu a na obdobie, konečný počet výsledkov je 11

dan3op_zakon_1945-50.png