05.09.2013

Návrh zákona o diaľničnej známke

autá na diaľnici večerMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Návrh zákona nahrádza v súčasnosti platné znenie § 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov. Návrh zákona sa predkladá s cieľom postupne nahradiť papierovú nálepku jej elektronickou podobou, preto je vhodnejšie nahradiť zaužívaný pojem „diaľničná nálepka“ pojmom „diaľničná známka“. Návrh zákona zavádza elektronizáciu systému predaja diaľničných nálepiek, a teda elektronickú formu diaľničnej nálepky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest motorovými vozidlami do 3,5 t.

 

Súčasne platný systém papierových nálepiek, ktorý na Slovensku funguje od roku 1996, sa pri zohľadnení stúpajúceho počtu vozidiel a súčasných požiadaviek javí z dlhodobého hľadiska ako neudržateľný a prekonaný. Poznatky z praxe o súčasnom systéme zachytili niekoľko problémov ako napr. povinnosť umiestnenia nálepky na prednom skle vozidla a s tým spojený vizuálny spôsob kontroly príslušníkmi Policajného zboru, obmedzené možnosti predaja nálepky, náklady spojené s výrobou a distribúciou a rovnako falšovanie, prípadne krádeže nálepiek, ktorých eliminovanie alebo odstránenie podstatne zefektívni systém spoplatnenia všeobecného užívania  vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

 

Navrhovaný elektronický systém predaja diaľničných známok zabezpečí užívateľom spoplatnených úsekov komfortnejší a širší spôsob nákupu diaľničnej známky, zároveň nebude dochádzať k ich obmedzovaniu z dôvodu vizuálnej kontroly (napr. spomaľovanie dopravy a tvorba kolón), rovnako návrh zákona ráta so zefektívnením kontroly, ako aj so zavedením objektívnej zodpovednosti.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2015. Z dôvodu zabezpečenia elektronickej evidencie predmetné ustanovenia nadobudnú účinnosť už 1. 12. 2014, pretože vtedy sa začína s predajom diaľničných známok na nasledujúci rok.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História