15.08.2013

Návrh novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

alkoholMinisterstvo financií Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu ako iniciatívny materiál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Cieľom návrhu zákona je ochrániť zdravie obyvateľov elimináciou nelegálne vyrobených liehovín a súčasne zamedziť daňovým únikom na spotrebnej dani z liehu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa z toho dôvodu rozhodlo zvýšiť bezpečnosť tlače kontrolných známok a návrh zákona upravuje, že tlač kontrolných známok bude zabezpečovať štátna tlačiareň.

 

Zriadením štátnej tlačiarne sa:

  • zúži okruh osôb, ktoré budú poznať ochranné prvky aplikované na kontrolnú známku,
  • zjednoduší sa kontrola pravosti kontrolných známok,
  • eliminuje sa priestor na falšovanie kontrolných známok.

 

Ďalším cieľom návrhu zákona je:

  • zlepšiť podnikateľské prostredie, a to znižovaním administratívnej záťaže najmä pre registrované subjekty, ako i zjednodušiť procesy registrácie nových daňových subjektov,
  • zrušiť ustanovenia obmedzujúce formu predkladania žiadostí,
  • zjednodušiť ustanovenia týkajúce sa denaturácie liehu v daňovom sklade.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. decembra 2013, okrem bodov upravujúcich problematiku tlače a distribúcie kontrolných známok, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História