30.05.2012

Komplexný zákon pre všetkých zdravotníkov

Komplexný zákon pre všetkých zdravotníkov


Ministerstvo zdravotníctva pripravuje návrh veľkého komplexného zákona o platoch všetkých zdravotníkov, nielen lekárov a sestier, ale aj zdravotníckych pracovníkov, fyzioterapeutov, asistentov, laborantov a sanitkárov. Platnosť takéhoto zákona je zatiaľ nekonkretizovaná z dôvodu zdĺhavého procesu tvorby, pri ktorej chcú zo všetkými zúčastnenými stranami diskutovať.

 


 

Aktuálne znenie zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Aktuálne znenie zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Aktuálne znenie zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek 
(najnavštevovanejší zákon v máji 2012 na našom portáli)

Spresnenie

Kategórie

História