07.06.2013

Dopravný výbor Európskeho parlamentu hlasoval o balíku pravidiel pre technickú kontrolu

autá na diaľnici

Dopravný výbor Európskeho parlamentu odhlasoval navrhované právne predpisy, ktorých cieľom je zníženie všetkých nehôd spôsobených vozidlami nespôsobilými k premávke. Balík obsahuje minimálne pravidlá pre kontroly údržby vozidiel, a teda bezpečnosti, založené na systémovom riziku pre cestné kontroly pre nákladné vozidlá i nové pravidlá pre registráciu vozidiel.

 

Autá staré viac ako štyri roky by mali byť testované každý druhý rok,“ uviedol výbor, pričom odmietol návrh Európskej komisie na ročné testovanie vozidiel starších viac ako 6 rokov. Výbor tiež schválil systém hodnotenia rizika pre vykonávanie cestných kontrol úžitkových automobilov. Jeho zámerom je lepšie zacieliť vozidlá prevádzkované spoločnosťami s často zaznamenanými nedostatkami.

 

Poslanci podporili aj pravidlá pre lepšiu koordináciu na úrovni Európskej únie, pokiaľ ide o zrušenie alebo pozastavenie registrácie nebezpečných vozidiel.

 

O balíku pre technickú kontrolu by sa malo hlasovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v júli tohto roku.

 

Autor: JUDr. Peter Rohaľ

Spresnenie

Kategórie

História