Čiastka č. 7/2016 Z. z.

Vydaná dňa: 09.02.2016
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
83/2016 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mäsových výrobkoch 01.06.2016
84/2016 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 15.02.2016