Čiastka č. 99/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 09.12.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
363/2015 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí