Čiastka č. 8/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 20.02.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
22/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z. z. 01.03.2015