Čiastka č. 75/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 20.10.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
262/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.12.2015
263/2015 Z. z. Zákon o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania 01.12.2015
264/2015 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 01.01.2016