Čiastka č. 65/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 11.09.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
219/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky 15.09.2015