Čiastka č. 6/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 12.02.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
20/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Protokolu o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky vrátane štatútu tejto banky