Čiastka č. 53/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 17.07.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 01.07.2016