Čiastka č. 51/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 17.07.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 01.07.2016