Čiastka č. 33/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 27.05.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
103/2015 Z. z. Úplné znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov