Čiastka č. 26/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 17.04.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/2015 Z. z. Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17.04.2015