Čiastka č. 21/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 01.04.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/2015 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013