Čiastka č. 15/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 12.03.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
45/2015 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí