Čiastka č. 109/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 19.12.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.01.2016
398/2015 Z. z. Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2016
399/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01.01.2016
400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2016
401/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2016