Čiastka č. 91/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 29.10.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
295/2014 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015 01.01.2015
296/2014 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 31.10.2014