Čiastka č. 77/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 11.09.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
236/2014 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať
237/2014 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk