Čiastka č. 63/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 26.06.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2014
181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 26.06.2014