Čiastka č. 54/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 05.06.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
149/2014 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúceho sa elektronického nákladného listu