Čiastka č. 51/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 05.06.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
146/2014 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave