Čiastka č. 47/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 30.05.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
137/2014 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej