Čiastka č. 46/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 30.05.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
136/2014 Z. z. Úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov