Čiastka č. 36/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 15.04.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
96/2014 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest